O fotoalbu

Plzeňské rodinné fotoalbum
Ráj mezi čtyřmi řekami

Kdo jsme? Kde žijeme? Jaký je náš každodenní život? Přispějte svými fotografiemi do alba ze života Plzeňanů!

Proč?

Co pro Vás symbolizuje město Plzeň? Každý z nás má doma krabici či album s fotografiemi, téměř každý dnes fotí na digitální fotoaparát či mobilní telefon. Máme jistě fotky z práce, z prázdnin v plzeňském regionu, z chalupy, fotky rodiny nebo přátel, fotky oblíbených míst. Jsou to obrazy, které popisují epizody našeho života, a které určitým způsobem popisují život nás všech.
Jaký byl a je každodenní život Plzeňanů? Jak tráví volný čas dnes, kam jezdívali na víkendy, kde se v Plzni nejraději setkávají? Cílem projektu Plzeňské rodinné fotoalbum je nahlédnutí do minulého a nynějšího každodenního života Plzeňanů, rozpoznání identity a charakteru města skrze vytvoření rodinného fotoalba na základě sběru starých i současných fotografií od obyvatel Plzně.
Plzeňské rodinné fotoalbum nabízí možnost vytvořit „společné album z našich alb“, album života plzeňských obyvatel, společný obrázek města Plzně.

Co?

Od listopadu 2014 do června 2015 nabízí Plzeň 2015 nové rodinné fotoalbum, které se postupně naplňuje zaslanými fotografiemi od plzeňských obyvatel.
Základem je vytvoření webové galerie s širokou databází rodinných fotografií. V rámci projektu budou pořádány workshopy ve školách, knihovnách, domovech důchodců a na dalších místech, vedené odborníky a studenty antropologie. Budeme pracovat s fotografiemi, s jejich příběhy reálnými i smyšlenými, vzniknou originální texty, koláže a mnoho dalšího.

Jak?

Od listopadu 2014 až do června 2015 budou mít obyvatelé příležitost zasílat své fotografie přímo na webovou galerii www.fotoalbum.skrytemesto.cz. Skenovat své fotografie bude možné na různých místech po městě, jako jsou pobočky Knihovny města Plzně, Meeting point Plzeň 2015 (náměstí Republiky) či depo po dobu konání první výstavy (Cukrovarská ulice).

V rámci projektu budou také pořádány workshopy ve školách, domovech důchodců apod. I vám můžeme pomoci s výběrem fotografií, skenováním, psaním textů. Neváhejte nás kontaktovat na fotoalbum@plzen2015.cz. Nabídneme pravidelná setkávání pro veřejnost v knihovnách, vedená odborníky a studenty antropologie.

Kategorie

Fotografie v rodinném fotoalbu dělíme na tři velké kategorie.

Krajina: tam, kde žijeme

- panorama, výhledy, parky, lesy, jezera, rybníky, řeky, pohledy na město, průhledy, východy a západy slunce

- místa pro život, budovy, náměstí, ulice, zahrady, dvory, pasáže

- detaily architektury, úseky zahrad, pohledy z oken, hry stínů a světla, neobvyklé obrazy, poetické hry

Tato kategorie není sbírkou míst, kde žijeme, je to spíše způsob, jak se na ně díváme, jak je prožíváme.

Aktivity: jak žijeme

- aktivity, zaměstnání, volný čas, každodenní život…

- svátky a slavnosti, sporty a hry…

- zábava, oddechový čas, dovolená, nálady

Sám, zamilovaný, mezi přáteli, s rodinou, s kolegy. Sousedé, lidé neznámí nebo náhodně potkaní… Tato kategorie vypráví o každodenních aktivitách, o všem, co naplňuje náš čas, popisuje šťastné chvilky našich životů, ukazuje okamžiky běžného dne.

Portréty: s kým žijeme

- postavy, tváře, pohledy, siluety, portréty ve studiu…

- portréty s domácím mazlíčkem, u auta, u domu, s ulovenou rybou…

- skupinové portréty, školní fotografie, týmové, svatební, rodinné, fotky pasové či z automatů

Tato kategorie se pokouší zahrnout různé způsoby a důvody, proč se fotíme. Tyto inscenované, oficiální či náhodné fotografie jsou jak zrcadlem našich skrytých přání a trápení, tak katalogem těch, které milujeme.

Kolekce

Obrázky, které posíláte, se pokoušíme třídit, řadit k sobě, tvořit skupiny stále více specifikované.
Například v kategorii Aktivity velmi rychle stanovíme kolekce: kempování, sbírání hub, večer u ohně, opékání buřtů, posezení u piva …
Takovým způsobem tyto fotografie opouští na čas svou původní rodinu, aby vytvořily skupiny nové, které se podobají a jsou určitým způsobem propojené.

Výstavy

Hlavním výstupem projektu bude uspořádání dvou výstav v prostoru plzeňského Depa. První výstava s podnázvem „Skryté město“ bude obsahovat výsledky první fáze sběru fotografií od obyvatel a dočasné výstavy tvořené materiály z plzeňských archivů či práce studentů. Budou zde probíhat také diskuze a prezentace z projektu Skrytého města.

Finální výstava „Ráj mezi čtyřmi řekami“ bude obsahovat velký výběr z nasbíraných rodinných fotografií a bude tak vyústěním celého projektu.

výstava I.: Skryté město                                                   16. 4. – 17. 7. 2015 Depo

výstava II.: Ráj mezi čtyřmi řekami         20. 10. 2015 – leden 2016 2015 Depo

Další výstupy

Součástí budou také další instalace ve formě velkoplošných fotografií na zdech po celém městě. V průběhu první výstavy také nabídneme možnost setkávání a prezentace vlastních fotografií či diapozitivů na pravidelných diashow „Z krabic fotografií” nebo mikro výstavy pro návštěvníky města přímo v domácím prostředí plzeňských obyvatel.

Konečným výstupem celého projektu by pak měla být publikace rodinných fotografií. Mezi produkty spojené s projektem budou různé typy předmětů – pohlednice, záložky, placky…

Máte otázky?

Kontaktujte nás! (link to the form: Email, Předmět, Zpráva, Odeslat; email goes to fotoalbum@plzen2015.cz)

Tým

  • Christian Potiron – vedoucí projektu
  • Kristýna Jirátová – manažer projektu, kurátor první výstavy
  • Jean-Pierre Moulères – konzultant projektu, kurátor druhé výstavy
  • Petr Janeček – odborný garant, spolukurátor první výstavy
  • Bára Malkusová – asistentka Petra Janečka, koordinátorka workshopů
  • Bára Malkusová – asistentka Petra Janečka, koordinátorka workshopů
  • La Jungle – tvůrce webu / WordPress
  • Jan Dienstbier – grafik