«Fotografii poskytlo Západočeské muzeum v Plzni»

Velký rybník , Anonyme

1913

Krajina, Kolekce

Velký rybník ,
Anonyme

1913
Bolevecký rybník

«Fotografii poskytlo Západočeské muzeum v Plzni»