«Fotografii poskytla paní Zámišková»

1. máj a Iva s mávátkem , Anonyme

1. květen 1984

Aktivity, Kolekce

1. máj a Iva s mávátkem ,
Anonyme

1. květen 1984
Plzeň - centrum

«Fotografii poskytla paní Zámišková»