«Fotografii poskytla paní Zámišková»

1. máj 1984, Anonyme

1. květen1984

Aktivity, Kolekce

1. máj 1984,
Anonyme

1. květen1984
Plzeň - nám. Republiky

«Fotografii poskytla paní Zámišková»