«Archeologický průzkum staveniště budoucího nového divadla v Jízdecké ulici.»

Archeologický výzkum, Karl. N.

3/9/2011

Krajina, Kolekce

Archeologický výzkum,
Karl. N.

3/9/2011
Staveniště budoucího Nového divadla v Jízdecké ulici

«Archeologický průzkum staveniště budoucího nového divadla v Jízdecké ulici.»