«Fotografie byla poskytnuta paní Zuzanou Kalinovou»

Jan Hataj, Anonyme

5 Březen 1931

Portréty, Kolekce

Jan Hataj,
Anonyme

5 Březen 1931
Plzeň

«Fotografie byla poskytnuta paní Zuzanou Kalinovou»