«»

Chatový tábor v Háji, Archiv města Plzně

70. léta 20. stol.

Krajina, Kolekce

Chatový tábor v Háji,
Archiv města Plzně

70. léta 20. stol.
Plzeň - Bílá hora