Odesílám...

Poslat fotografii

Informace, které nám poskytujete touto registrací, tedy jméno, příjmení, poštovní a emailová adresa, zůstanou přísně důvěrné. Nebudou zveřejněny ani dále šířeny.

Tyto údaje jsou důležité, abychom Vás mohli kontaktovat v případě, že Vaše fotografie budou vybrány na výstavy v roce 2015, do publikace či na další materiály spojené s projektem.
Vaše jméno či přezdívka se objeví na webových stránkách a označí Vás jako vlastníka Vašeho alba. Toto jméno také používáte k přihlášení se, pokud budete chtít listovat albem a doplnit nové fotografie.

První stupeň : Vytvoření účtu a připojení

Máte již vytvořený účet ? Přihlásit do mého účtu.

Máte problém s ukládáním fotografií? Kontaktujte nás.